آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,832,966 288,016,732,679 Rls. 3,113,089 $
2 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 590,000 101,104,705,200 Rls. 1,003,647 $
3 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 85,800 30,509,079,684 Rls. 277,176 $
4 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 32,882,744 29,006,974,630 Rls. 289,176 $
5 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 174,200 26,573,909,760 Rls. 287,421 $
6 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 183,686 16,702,178,862 Rls. 170,827 $
7 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,862,925 15,506,219,931 Rls. 146,683 $
8 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 گچ 6,889,201 12,441,826,871 Rls. 126,650 $
9 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 302,353 10,236,859,343 Rls. 103,066 $
10 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,120,500 9,943,761,365 Rls. 100,835 $
11 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 182,472 6,691,005,134 Rls. 68,286 $
12 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 33,210 5,927,323,350 Rls. 53,850 $
13 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 288,000 5,477,510,800 Rls. 57,600 $
14 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 121,975 5,333,542,718 Rls. 50,524 $
15 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 20,910 5,053,614,075 Rls. 52,275 $
16 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 128,454 4,118,959,066 Rls. 41,232 $
17 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 399,330 3,750,533,109 Rls. 37,137 $
18 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 82,591 3,076,322,572 Rls. 30,900 $
19 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,131,738 3,015,772,438 Rls. 30,262 $
20 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 71,602 2,618,225,090 Rls. 26,809 $
21 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 58,375 2,575,265,465 Rls. 27,604 $
22 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 16041400 ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 5,183 2,282,432,256 Rls. 20,736 $
23 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 40,079 2,012,009,465 Rls. 21,039 $
24 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 50,621 1,985,229,420 Rls. 19,062 $
25 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042020 انجیر تازه 8,776 1,585,454,608 Rls. 17,552 $
26 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 350,955 1,493,084,111 Rls. 14,897 $
27 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 59,585 1,076,450,693 Rls. 11,917 $
28 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 100,000 990,639,000 Rls. 9,000 $
29 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 42,505 959,835,954 Rls. 10,626 $
30 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 9,900 926,247,465 Rls. 10,254 $
31 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 10,000 708,780,100 Rls. 6,439 $
32 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 15,006 684,523,932 Rls. 6,724 $
33 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 14,914 653,979,602 Rls. 6,680 $
34 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 2,620 588,701,090 Rls. 6,290 $
35 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 760 553,987,757 Rls. 6,133 $
36 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 14,536 490,648,760 Rls. 5,440 $
37 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,560 352,283,100 Rls. 3,900 $
38 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 970 350,476,520 Rls. 3,880 $
39 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 46029000 مصنوعات سبد وحصيربافي واشياءئيکه مستقيما به شکل معين از مواد قابل بافت (غير ازموادنباتي).. 1,261 284,717,008 Rls. 3,152 $
40 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 931 210,285,912 Rls. 2,328 $
41 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 25221000 آهک زنده 44,057 97,625,344 Rls. 968 $
42 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 360 81,296,100 Rls. 900 $
43 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 96031000 جاروب و بروس، متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته، با يا بدون دسته. 776 70,095,304 Rls. 776 $
44 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 4,140 60,082,578 Rls. 621 $
45 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 504 49,138,976 Rls. 544 $
مجموع کل
606,228,327,197 ريال
مجموع کل
6,284,908 دلار
[1]