آمار کل " صادرات به" کشور (کشورخارجي) گمرک (بندر باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر باهنر کشورخارجي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,075,392 224,826,351,788 Rls. 2,488,972 $
مجموع کل
224,826,351,788 ريال
مجموع کل
2,488,972 دلار
[1]