آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بندر باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر باهنر پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,700,000 474,202,362,115 Rls. 4,536,265 $
مجموع کل
474,202,362,115 ريال
مجموع کل
4,536,265 دلار
[1]