آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر باهنر عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 894,838 69,160,487,943 Rls. 759,442 $
مجموع کل
69,160,487,943 ريال
مجموع کل
759,442 دلار
[1]