آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه، تازه 5,609,618 113,620,583,320 Rls. 1,150,595 $
2 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,344,000 58,883,292,844 Rls. 636,452 $
3 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,625,077 39,352,253,707 Rls. 357,517 $
4 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 494,128 36,200,212,949 Rls. 370,141 $
5 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 789,285 28,383,107,278 Rls. 297,075 $
6 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 144,000 24,630,873,600 Rls. 249,600 $
7 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 1,483,807 24,106,655,135 Rls. 249,314 $
8 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 424,542 21,150,179,867 Rls. 217,754 $
9 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 524,927 17,227,114,280 Rls. 177,856 $
10 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 3,919,500 16,445,683,485 Rls. 164,619 $
11 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 191,124 15,529,730,772 Rls. 160,131 $
12 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 02071420 قطعات منجمد مرغ 168,000 14,763,067,200 Rls. 152,906 $
13 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 73,000 14,061,570,250 Rls. 155,671 $
14 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 105,000 12,565,974,000 Rls. 126,000 $
15 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 211,932 10,806,549,095 Rls. 113,185 $
16 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 112,000 9,093,193,200 Rls. 100,800 $
17 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 164,608 6,912,011,655 Rls. 69,834 $
18 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 189,193 6,742,573,478 Rls. 71,657 $
19 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 193,338 6,499,854,058 Rls. 66,335 $
20 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,470,000 6,472,174,800 Rls. 58,800 $
21 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08109090 ساير ميوه ها، تازه كه مذكور نبوده است 68,980 6,449,205,984 Rls. 66,336 $
22 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 169,118 5,847,462,900 Rls. 63,335 $
23 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 276,351 5,435,433,408 Rls. 55,270 $
24 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 47,575 3,617,302,235 Rls. 32,863 $
25 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 03074300 ـ ـ منجمد 26,000 3,434,215,200 Rls. 31,200 $
26 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,981 1,472,110,104 Rls. 16,297 $
27 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 13,500 1,351,561,809 Rls. 12,279 $
28 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 30,500 1,275,722,890 Rls. 11,590 $
29 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,049 775,293,807 Rls. 8,583 $
30 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 15,712 620,169,312 Rls. 6,794 $
31 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 08054000 ـ گریپ فروت، شامل دارابی‌ها (Pomelos)/مركبات، تازه يا خشك‌كرده 7,846 410,804,895 Rls. 4,209 $
32 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 46012900 حصيرها، پوشش كف و پرده ها از ساير مواد گياهي غير مذكور 3,250 365,380,805 Rls. 4,045 $
33 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 18,500 333,934,118 Rls. 3,722 $
34 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 6,540 88,612,749 Rls. 981 $
35 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 69074090 ـ ـ ـ سایر 6,260 79,251,120 Rls. 720 $
36 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,002 33,873,375 Rls. 375 $
37 1 1398 بندر باهنر امارات متحده عربي 68053090 پودر يا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا ز ساير مواد غير مذکور در جاي ديگر 300 33,021,300 Rls. 300 $
مجموع کل
515,070,010,984 ريال
مجموع کل
5,265,141 دلار
[1]