آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بندر باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر باهنر افغانستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,000,000 123,254,559,550 Rls. 1,271,850 $
2 1 1398 بندر باهنر افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 304,205 23,368,843,871 Rls. 255,533 $
مجموع کل
146,623,403,421 ريال
مجموع کل
1,527,383 دلار
[1]