آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,250,899 57,492,819,309 Rls. 589,430 $
2 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 19,000 6,152,447,000 Rls. 66,500 $
3 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 65,649 2,253,347,234 Rls. 24,946 $
4 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 3,300 1,213,357,200 Rls. 13,200 $
5 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 1,900 1,054,705,200 Rls. 11,400 $
6 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,560 1,018,487,020 Rls. 11,352 $
7 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 84281010 آسانسور 1,700 550,482,100 Rls. 5,950 $
8 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 68042230 سنگ اسياب، سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 1,100 448,099,041 Rls. 4,071 $
9 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 9,700 426,230,426 Rls. 4,607 $
10 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 07032000 سير 4,400 425,268,932 Rls. 4,708 $
11 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده 1,200 333,064,800 Rls. 3,600 $
12 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 25202000 گچ 76,446 137,180,351 Rls. 1,529 $
13 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 150 78,590,694 Rls. 714 $
مجموع کل
71,584,079,307 ريال
مجموع کل
742,007 دلار
[1]