آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) چين 26011150 ـ ـ ـ کنسانتره آهن 96,730,629 756,711,377,747 Rls. 6,874,757 $
مجموع کل
756,711,377,747 ريال
مجموع کل
6,874,757 دلار
[1]