آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 132,707,565 4,898,670,379,813 Rls. 51,131,313 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 29,393,580 1,005,408,028,750 Rls. 10,867,161 $
مجموع کل
5,904,078,408,563 ريال
مجموع کل
61,998,475 دلار
[1]