آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 75,000,000 2,866,460,683,650 Rls. 28,973,550 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 12,785,768 386,873,373,360 Rls. 3,999,584 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,803,075 56,883,767,120 Rls. 615,832 $
مجموع کل
3,310,217,824,130 ريال
مجموع کل
33,588,966 دلار
[1]