آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 33,000 4,769,371,200 Rls. 52,800 $
مجموع کل
4,769,371,200 ريال
مجموع کل
52,800 دلار
[1]