آمار کل " صادرات به" کشور (کرواسي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب کرواسي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,871,008,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
2,871,008,000 ريال
مجموع کل
32,000 دلار
[1]