آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 5,921,152,000 Rls. 64,000 $
مجموع کل
5,921,152,000 ريال
مجموع کل
64,000 دلار
[1]