آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,000 4,629,240,000 Rls. 46,200 $
مجموع کل
4,629,240,000 ريال
مجموع کل
46,200 دلار
[1]