آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب لبنان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 33,000 4,786,915,200 Rls. 52,800 $
2 1 1398 بناب لبنان 14049010 حنا به غير از عصاره آن 4,000 299,758,320 Rls. 3,240 $
مجموع کل
5,086,673,520 ريال
مجموع کل
56,040 دلار
[1]