آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب فرانسه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 16,000 2,296,806,400 Rls. 25,600 $
2 1 1398 بناب فرانسه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 4,000 394,763,600 Rls. 4,400 $
مجموع کل
2,691,570,000 ريال
مجموع کل
30,000 دلار
[1]