آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب فدراسيون روسيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 9,915,552,000 Rls. 96,000 $
مجموع کل
9,915,552,000 ريال
مجموع کل
96,000 دلار
[1]