آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,723,880 186,826,365,915 Rls. 1,932,782 $
2 1 1398 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 613,570 26,196,307,787 Rls. 257,697 $
3 1 1398 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 153,950 26,021,746,094 Rls. 277,110 $
4 1 1398 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 168,997 24,750,497,155 Rls. 270,395 $
5 1 1398 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 383,200 10,181,553,975 Rls. 95,799 $
6 1 1398 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 199,880 6,841,257,500 Rls. 70,000 $
7 1 1398 بناب عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,453 6,626,445,111 Rls. 73,359 $
8 1 1398 بناب عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 11,000 1,331,859,100 Rls. 12,100 $
مجموع کل
288,776,032,637 ريال
مجموع کل
2,989,242 دلار
[1]