آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب برزيل 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 11,531,712,000 Rls. 128,000 $
مجموع کل
11,531,712,000 ريال
مجموع کل
128,000 دلار
[1]