آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 3,301,659,200 Rls. 36,800 $
مجموع کل
3,301,659,200 ريال
مجموع کل
36,800 دلار
[1]