آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 177,000 27,553,419,200 Rls. 284,161 $
مجموع کل
27,553,419,200 ريال
مجموع کل
284,161 دلار
[1]