آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 96,000 12,254,066,930 Rls. 134,485 $
2 1 1398 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 189,555 11,654,683,085 Rls. 115,897 $
3 1 1398 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 144,000 3,090,679,245 Rls. 32,359 $
4 1 1398 بجنورد ترکيه 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 22,185 1,465,155,081 Rls. 13,311 $
5 1 1398 بجنورد ترکيه 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 15,265 1,008,140,289 Rls. 9,159 $
6 1 1398 بجنورد ترکيه 28141000 آمونياک بدون آب 21,050 370,719,128 Rls. 3,368 $
مجموع کل
29,843,443,758 ريال
مجموع کل
308,579 دلار
[1]