آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بجنورد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 25,190 1,469,447,850 Rls. 13,350 $
2 1 1398 بجنورد ترکمنستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 24,870 1,450,845,851 Rls. 13,181 $
مجموع کل
2,920,293,701 ريال
مجموع کل
26,531 دلار
[1]