آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 5,343,000 114,253,834,090 Rls. 1,216,644 $
2 1 1398 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 25,930 1,241,301,118 Rls. 13,742 $
مجموع کل
115,495,135,208 ريال
مجموع کل
1,230,386 دلار
[1]