آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,107,902 53,586,892,064 Rls. 551,295 $
مجموع کل
53,586,892,064 ريال
مجموع کل
551,295 دلار
[1]