آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان روماني 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 19,100 3,357,165,500 Rls. 30,500 $
2 1 1398 بازرگان روماني 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 43,275 3,118,023,974 Rls. 31,158 $
3 1 1398 بازرگان روماني 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,278,469,700 Rls. 25,224 $
4 1 1398 بازرگان روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 68,520 1,416,088,808 Rls. 14,099 $
5 1 1398 بازرگان روماني 08071100 هندوا نه، تازه 65,740 1,192,198,520 Rls. 13,148 $
مجموع کل
11,361,946,502 ريال
مجموع کل
114,129 دلار
[1]