آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 87,187 3,190,305,470 Rls. 31,820 $
2 1 1398 بازرگان جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 27101940 روغن پايه معدني 61,840 1,962,450,686 Rls. 19,230 $
مجموع کل
5,152,756,156 ريال
مجموع کل
51,050 دلار
[1]