آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,210,000 109,704,627,312 Rls. 1,131,920 $
2 1 1398 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 4,696,251 107,127,031,854 Rls. 1,112,819 $
3 1 1398 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,734,501 50,746,341,563 Rls. 533,417 $
4 1 1398 بازرگان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 376,190 37,044,340,374 Rls. 359,252 $
5 1 1398 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 119,750 23,489,058,160 Rls. 236,609 $
6 1 1398 بازرگان ترکيه 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 471,085 23,465,702,739 Rls. 252,365 $
7 1 1398 بازرگان ترکيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 234,900 20,379,119,090 Rls. 194,800 $
8 1 1398 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 273,968 18,614,524,804 Rls. 185,590 $
9 1 1398 بازرگان ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 447,220 17,837,537,688 Rls. 187,581 $
10 1 1398 بازرگان ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 1,677,300 16,042,962,635 Rls. 166,559 $
11 1 1398 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 465,793 15,246,548,807 Rls. 161,914 $
12 1 1398 بازرگان ترکيه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 329,547 12,558,220,114 Rls. 136,535 $
13 1 1398 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 174,265 12,431,974,975 Rls. 130,629 $
14 1 1398 بازرگان ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 172,000 8,422,594,613 Rls. 90,438 $
15 1 1398 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 165,404 6,561,593,863 Rls. 66,127 $
16 1 1398 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آب 387,310 5,979,970,990 Rls. 61,389 $
17 1 1398 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 207,811 5,787,911,174 Rls. 58,658 $
18 1 1398 بازرگان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,915 4,852,510,662 Rls. 53,898 $
19 1 1398 بازرگان ترکيه 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,000 4,668,473,250 Rls. 50,750 $
20 1 1398 بازرگان ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) 45,972 4,152,604,788 Rls. 46,215 $
21 1 1398 بازرگان ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,561,943,000 Rls. 38,500 $
22 1 1398 بازرگان ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 3,256,633,600 Rls. 36,298 $
23 1 1398 بازرگان ترکيه 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 21,105 3,240,914,191 Rls. 35,879 $
24 1 1398 بازرگان ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 3,071,186,000 Rls. 34,000 $
25 1 1398 بازرگان ترکيه 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 12,620 2,806,810,500 Rls. 25,500 $
26 1 1398 بازرگان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 5,200 2,775,540,000 Rls. 30,000 $
27 1 1398 بازرگان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 12,200 2,685,732,400 Rls. 24,400 $
28 1 1398 بازرگان ترکيه 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 11,000 2,484,047,500 Rls. 27,500 $
29 1 1398 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 71,068 2,397,066,879 Rls. 26,357 $
30 1 1398 بازرگان ترکيه 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 361,000 2,302,380,290 Rls. 25,270 $
31 1 1398 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر 15,000 2,258,225,000 Rls. 25,000 $
32 1 1398 بازرگان ترکيه 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 25,000 2,173,902,250 Rls. 19,750 $
33 1 1398 بازرگان ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 45,790 2,117,357,570 Rls. 21,383 $
34 1 1398 بازرگان ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 11,200 2,023,369,600 Rls. 22,400 $
35 1 1398 بازرگان ترکيه 94059100 اجزاء و قطعات از شيشه براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 50,000 2,004,000,000 Rls. 20,000 $
36 1 1398 بازرگان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 57,617 1,957,219,383 Rls. 19,209 $
37 1 1398 بازرگان ترکيه 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 5/0 mm يابيشتر روکش، آبکاري يااندود شده باقلع 25,287 1,713,089,485 Rls. 18,965 $
38 1 1398 بازرگان ترکيه 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 84,000 1,707,218,100 Rls. 18,900 $
39 1 1398 بازرگان ترکيه 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 23,430 1,587,261,188 Rls. 17,572 $
40 1 1398 بازرگان ترکيه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 23,500 1,402,307,970 Rls. 15,630 $
41 1 1398 بازرگان ترکيه 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,500 1,360,014,600 Rls. 14,700 $
42 1 1398 بازرگان ترکيه 07129010 سير خشك شده 9,000 1,341,511,000 Rls. 14,500 $
43 1 1398 بازرگان ترکيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 44,639 1,292,066,016 Rls. 14,304 $
44 1 1398 بازرگان ترکيه 14049010 حنا به غير از عصاره آن 12,300 1,201,375,700 Rls. 13,300 $
45 1 1398 بازرگان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,670 1,196,898,362 Rls. 13,250 $
46 1 1398 بازرگان ترکيه 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,500 1,191,888,000 Rls. 10,828 $
47 1 1398 بازرگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت، تازه يا خشك کرده 25,000 1,129,112,500 Rls. 12,500 $
48 1 1398 بازرگان ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,100 1,100,710,000 Rls. 10,000 $
49 1 1398 بازرگان ترکيه 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 3,395 1,082,639,250 Rls. 11,986 $
50 1 1398 بازرگان ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 43,400 874,204,062 Rls. 9,678 $
51 1 1398 بازرگان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 22,729 757,912,142 Rls. 6,886 $
52 1 1398 بازرگان ترکيه 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 19,600 714,469,000 Rls. 7,910 $
53 1 1398 بازرگان ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 604 584,070,690 Rls. 6,510 $
54 1 1398 بازرگان ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,250 384,597,585 Rls. 3,825 $
55 1 1398 بازرگان ترکيه 25151130 ـ ـ‌ ـ سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 81,760 370,348,900 Rls. 4,100 $
56 1 1398 بازرگان ترکيه 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 46,930 342,236,900 Rls. 3,789 $
57 1 1398 بازرگان ترکيه 25151190 ـ ـ‌ ـ مرمریت 21,000 252,574,140 Rls. 2,730 $
58 1 1398 بازرگان ترکيه 06042020 ـ ـ ـ سایر/شاخ و برگ، برگ، شاخه‌هاي كوچك و ساير اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده، سفيد كرده، ‌رنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر. 160 222,043,200 Rls. 2,400 $
59 1 1398 بازرگان ترکيه 40169970 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول از کائوچوي ولکانيزه، غيرا سفنجي 11,430 205,097,634 Rls. 2,286 $
60 1 1398 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 27,000 170,721,810 Rls. 1,890 $
61 1 1398 بازرگان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 20,022 155,309,280 Rls. 1,679 $
62 1 1398 بازرگان ترکيه 27101920 گريس 2,900 121,298,242 Rls. 1,343 $
63 1 1398 بازرگان ترکيه 08132000 آلو، خشک کرده 78 69,980,820 Rls. 780 $
64 1 1398 بازرگان ترکيه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 35 50,242,640 Rls. 560 $
65 1 1398 بازرگان ترکيه 49029090 ساير روزنامه مجله و نشريات ادوا ري که کمتر از چهار بار در هفته منتشر شودغير مذکور 800 41,600,700 Rls. 450 $
66 1 1398 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 2,000 33,280,560 Rls. 360 $
67 1 1398 بازرگان ترکيه 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 1,900 27,040,455 Rls. 293 $
68 1 1398 بازرگان ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 100 18,489,200 Rls. 200 $
69 1 1398 بازرگان ترکيه 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,320 8,255,325 Rls. 75 $
70 1 1398 بازرگان ترکيه 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 150 2,773,380 Rls. 30 $
مجموع کل
568,942,616,454 ريال
مجموع کل
5,893,119 دلار
[1]