آمار کل " صادرات به" کشور (اسلووني) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان اسلووني 08071100 هندوا نه، تازه 64,662 3,066,168,259 Rls. 33,835 $
مجموع کل
3,066,168,259 ريال
مجموع کل
33,835 دلار
[1]