آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان آلمان 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 25,757 7,505,255,763 Rls. 82,053 $
2 1 1398 بازرگان آلمان 08071100 هندوا نه، تازه 21,000 379,381,800 Rls. 4,200 $
مجموع کل
7,884,637,563 ريال
مجموع کل
86,253 دلار
[1]