آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه کوهک سراوان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 268,550 26,057,911,139 Rls. 246,383 $
2 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 477,642 21,590,315,172 Rls. 236,278 $
3 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 08105000 کيوي، تازه 125,880 13,370,542,849 Rls. 134,654 $
4 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 49,965 6,613,641,799 Rls. 65,495 $
5 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,646,918 5,846,581,367 Rls. 59,607 $
6 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 24,960 3,359,079,360 Rls. 30,517 $
7 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 48,820 3,341,042,724 Rls. 33,300 $
8 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 23,260 3,225,440,940 Rls. 34,863 $
9 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 27,710 2,546,464,745 Rls. 23,831 $
10 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 13,190 2,032,571,086 Rls. 18,466 $
11 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 8,850 1,636,294,200 Rls. 17,686 $
12 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 83119000 مفتول، ميله، لوله،صفحه ا زفلزمعمولي يا از كربورهاي فلزي، ا ندود شده يا پرشده از مواد پاك كننده يا سيال كننده غير مذکور در جاي ديگر، مفتول وميله از پودر به هم فشرده فلزات معمولي 9,690 1,487,989,617 Rls. 16,473 $
13 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,940 1,092,800,141 Rls. 9,928 $
14 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,550 1,073,972,650 Rls. 11,614 $
15 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 04031090 ماست 15,830 712,718,385 Rls. 7,237 $
16 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,614 706,659,436 Rls. 7,274 $
17 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 10,477 444,288,292 Rls. 4,142 $
18 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 1,460 251,930,952 Rls. 2,289 $
19 1 1398 بازارچه کوهک سراوان پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 26,650 127,544,548 Rls. 1,412 $
مجموع کل
95,517,789,402 ريال
مجموع کل
961,449 دلار
[1]