آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه پیشین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 39,445 6,509,482,850 Rls. 64,714 $
2 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 17,100 5,843,714,100 Rls. 59,850 $
3 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 110,296 4,304,421,120 Rls. 43,523 $
4 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 08105000 کيوي، تازه 32,547 3,124,464,175 Rls. 34,825 $
5 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 15,390 2,765,706,120 Rls. 30,780 $
6 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 23,855 2,154,798,295 Rls. 23,855 $
7 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 04031090 ماست 24,280 2,141,815,266 Rls. 23,065 $
8 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 4,608 831,806,547 Rls. 7,557 $
9 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 53,924 584,602,749 Rls. 5,931 $
10 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,962 516,608,100 Rls. 5,008 $
11 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,880 358,721,389 Rls. 3,259 $
12 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 08081000 سيب، تازه 3,880 251,292,093 Rls. 2,283 $
13 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,530 167,469,966 Rls. 1,854 $
14 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 1,940 138,799,531 Rls. 1,261 $
15 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 20,250 122,828,088 Rls. 1,328 $
16 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,900 111,942,207 Rls. 1,017 $
17 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,900 83,653,960 Rls. 760 $
18 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,900 78,370,552 Rls. 712 $
19 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 2,910 64,061,322 Rls. 582 $
20 1 1398 بازارچه پیشین پاکستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 970 57,126,849 Rls. 519 $
مجموع کل
30,211,685,279 ريال
مجموع کل
312,682 دلار
[1]