آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه میلک)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 6,934,407 343,828,419,992 Rls. 3,372,751 $
2 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 14,593,319 206,304,803,354 Rls. 2,024,386 $
3 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,313,139 111,952,749,273 Rls. 1,134,364 $
4 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,837,280 70,017,262,666 Rls. 703,892 $
5 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 275,241 60,908,563,868 Rls. 612,702 $
6 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 354,853 58,080,190,377 Rls. 596,153 $
7 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 575,411 48,557,099,777 Rls. 510,532 $
8 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 458,255 43,741,017,195 Rls. 458,255 $
9 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 118,976 26,340,562,018 Rls. 284,140 $
10 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 217,099 24,351,930,987 Rls. 260,061 $
11 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 182,828 21,586,621,831 Rls. 224,163 $
12 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 34,374 16,855,056,000 Rls. 182,400 $
13 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 422,552 16,330,626,519 Rls. 171,586 $
14 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 91,399 13,899,818,919 Rls. 136,381 $
15 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 114,235 11,299,164,281 Rls. 125,089 $
16 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 53,414 11,174,009,529 Rls. 120,935 $
17 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 153,145 9,898,161,864 Rls. 109,736 $
18 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 141,315 8,701,439,756 Rls. 93,601 $
19 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 67,052 8,512,238,606 Rls. 78,050 $
20 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 08105000 کيوي، تازه 92,777 7,857,658,746 Rls. 82,238 $
21 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 54,044 7,542,225,693 Rls. 75,216 $
22 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 70,265 6,790,289,901 Rls. 70,265 $
23 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 38089321 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 23,752 4,997,569,880 Rls. 47,504 $
24 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 31,710 4,933,707,195 Rls. 54,081 $
25 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 08081000 سيب، تازه 73,043 4,731,512,006 Rls. 42,986 $
26 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 16041400 ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 8,480 4,667,010,400 Rls. 42,400 $
27 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 24,750 4,631,237,325 Rls. 42,075 $
28 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 19,721 4,341,420,382 Rls. 39,442 $
29 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 29,544 4,003,019,964 Rls. 44,316 $
30 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 8,228 3,912,473,695 Rls. 35,545 $
31 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 106,758 3,653,055,549 Rls. 39,924 $
32 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 33,100 3,484,187,434 Rls. 31,654 $
33 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 12,719 3,035,054,400 Rls. 33,600 $
34 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 16041900 ـ ـ سایر/فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 4,787 2,959,218,117 Rls. 32,943 $
35 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 12,180 2,850,421,924 Rls. 31,556 $
36 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 19,938 2,562,272,414 Rls. 28,366 $
37 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 832,075 2,302,394,453 Rls. 23,301 $
38 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 25,380 1,955,521,386 Rls. 17,766 $
39 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 105,124 1,918,537,407 Rls. 21,187 $
40 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 18,868 1,874,778,395 Rls. 20,755 $
41 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 10,000 1,871,207,000 Rls. 17,000 $
42 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 8,037 1,696,765,728 Rls. 18,912 $
43 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,250 1,522,980,025 Rls. 13,836 $
44 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 33051000 شامپوها 21,916 1,400,840,350 Rls. 14,606 $
45 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 15,000 1,248,993,000 Rls. 13,500 $
46 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 5,891 1,231,662,432 Rls. 13,728 $
47 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 7,020 1,141,397,244 Rls. 12,636 $
48 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 73101000 منبع، چليک، بشکه، پيت... (غير ازبراي گاز)ا زچدن، اهن ياا زفولاد، باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 5,395 968,068,010 Rls. 10,790 $
49 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چند لا يا کابله، که در جاي ديگرگفته نشده، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,750 869,416,625 Rls. 9,625 $
50 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 27,251 369,264,952 Rls. 4,088 $
51 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 7,714 334,397,958 Rls. 3,702 $
52 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 25202000 گچ 141,778 265,870,052 Rls. 2,835 $
53 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 25059000 شن و ماسه طبيعي، (به استثناي شن و ماسه هاي فلزي فصل 26)، غير مذکور در جاي ديگر 454,674 212,118,353 Rls. 2,183 $
54 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 1,000 165,106,500 Rls. 1,500 $
55 1 1398 بازارچه میلک افغانستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 1,200 53,831,400 Rls. 600 $
مجموع کل
1,210,695,223,107 ريال
مجموع کل
12,195,838 دلار
[1]