آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,147,458 246,154,763,900 Rls. 2,495,272 $
2 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,684,081 163,525,772,053 Rls. 1,684,081 $
3 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,031,946 90,643,698,314 Rls. 959,662 $
4 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 471,764 64,223,854,490 Rls. 688,952 $
5 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 250,742 63,802,469,565 Rls. 667,184 $
6 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 139,142 29,262,715,394 Rls. 308,708 $
7 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 98,096 22,700,033,393 Rls. 215,811 $
8 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 94,032 21,567,093,296 Rls. 222,206 $
9 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 143,060 15,894,062,771 Rls. 170,671 $
10 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 89,887 15,464,217,974 Rls. 166,592 $
11 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 151,972 15,055,080,517 Rls. 155,272 $
12 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه، توالت، محل كار، تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير ازرديفهاي 7010 يا 7018 مي باشد 132,327 14,739,386,299 Rls. 155,991 $
13 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 70,123 13,710,773,206 Rls. 138,786 $
14 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 121,058 13,227,182,881 Rls. 142,264 $
15 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 217,828 12,863,961,320 Rls. 134,641 $
16 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,287,960 12,302,598,432 Rls. 122,709 $
17 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08105000 کيوي، تازه 105,918 10,847,284,814 Rls. 112,092 $
18 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 431,110 10,661,686,714 Rls. 118,556 $
19 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 51,003 9,521,972,851 Rls. 101,051 $
20 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 93,569 9,507,948,562 Rls. 103,843 $
21 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 61119000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف ياقلاب، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 9,034 9,078,324,860 Rls. 90,340 $
22 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 79,865 8,856,788,529 Rls. 92,802 $
23 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,674,924 8,836,194,085 Rls. 93,126 $
24 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 68,321 7,409,936,993 Rls. 82,102 $
25 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,799,567 6,454,715,800 Rls. 67,325 $
26 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 40,933 5,835,265,383 Rls. 62,379 $
27 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 12,400 5,582,348,000 Rls. 62,000 $
28 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 33051000 شامپوها 93,959 5,091,076,845 Rls. 52,755 $
29 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 94,565 4,699,668,654 Rls. 51,566 $
30 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,768,537 3,912,032,747 Rls. 39,376 $
31 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 17,379 3,480,637,710 Rls. 35,156 $
32 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 24,480 3,479,821,911 Rls. 37,959 $
33 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 23,419 3,449,933,192 Rls. 38,248 $
34 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69073000 ـ ـ مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 465,084 3,333,752,297 Rls. 32,233 $
35 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 624,903 2,985,826,618 Rls. 29,547 $
36 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 7,812 2,800,030,348 Rls. 31,162 $
37 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 64062000 تخت بيروني و پاشنه از کائوچو يا پلاستيک. 14,538 2,707,940,858 Rls. 30,052 $
38 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 54,754 2,667,282,488 Rls. 29,109 $
39 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 26,563 2,545,507,507 Rls. 27,371 $
40 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 13,950 2,359,212,822 Rls. 26,118 $
41 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 12,085 1,857,642,557 Rls. 20,608 $
42 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,165 1,533,434,921 Rls. 15,545 $
43 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 9,853 1,471,919,543 Rls. 15,079 $
44 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,836 1,246,021,431 Rls. 11,789 $
45 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 10,277 1,139,594,557 Rls. 12,135 $
46 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,190 1,070,469,366 Rls. 10,474 $
47 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 38,800 1,051,429,560 Rls. 11,640 $
48 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 20,373 973,273,200 Rls. 10,800 $
49 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 3,201 842,598,733 Rls. 8,003 $
50 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,561 802,538,799 Rls. 8,931 $
51 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 5,820 788,572,170 Rls. 8,730 $
52 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 6,561 765,291,070 Rls. 8,209 $
53 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 4,773 745,552,843 Rls. 8,267 $
54 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,365 720,744,908 Rls. 6,548 $
55 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 2,519 635,916,160 Rls. 7,040 $
56 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 3,836 610,463,760 Rls. 6,240 $
57 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 3,676 565,459,540 Rls. 6,260 $
58 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,674 528,010,587 Rls. 4,797 $
59 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 7,314 490,029,223 Rls. 5,037 $
60 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,250 471,517,380 Rls. 5,220 $
61 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 34011190 صابون و محصولات وفرآورده هاي آلي تانسيواكتيف به شكل شمش، ميله،چونه، تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 5,746 455,835,500 Rls. 4,500 $
62 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 3,141 445,923,951 Rls. 4,944 $
63 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 17,915 445,005,350 Rls. 4,850 $
64 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,860 386,427,462 Rls. 4,278 $
65 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,380 311,635,050 Rls. 3,450 $
66 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 1,319 297,905,042 Rls. 3,298 $
67 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,962 270,987,000 Rls. 3,000 $
68 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 46021290 مصنوعات سبد و حصيربافي و اشيائيكه مستقيما به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته شده اند از نخل رونده به غير ازصنايع دستي كپوبافي 2,240 257,979,624 Rls. 2,856 $
69 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 2,204 257,880,980 Rls. 2,870 $
70 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,886 254,196,966 Rls. 2,829 $
71 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 1,116 250,121,001 Rls. 2,769 $
72 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 74111020 لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده 2,392 239,954,780 Rls. 2,180 $
73 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87088021 سيبك فرمان براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 2,790 225,044,736 Rls. 2,402 $
74 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 2,425 219,047,825 Rls. 2,425 $
75 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,765 215,639,714 Rls. 2,198 $
76 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,200 198,723,800 Rls. 2,200 $
77 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 5,102 193,960,508 Rls. 2,152 $
78 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 276 174,515,628 Rls. 1,932 $
79 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 1,860 159,878,968 Rls. 1,516 $
80 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 484 159,823,092 Rls. 1,452 $
81 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 400 159,052,595 Rls. 1,445 $
82 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,067 144,616,729 Rls. 1,601 $
83 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 16041400 ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 970 124,834,678 Rls. 1,389 $
84 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 558 110,020,722 Rls. 1,218 $
85 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 485 109,569,077 Rls. 1,213 $
86 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 5,384 97,194,004 Rls. 1,076 $
87 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 34013000 محصولات و فرآورده هاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شكل مايع يا كرم، بسته بندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,288 90,870,974 Rls. 1,006 $
88 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 2,990 84,103,344 Rls. 936 $
89 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87089319 کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 558 80,031,494 Rls. 886 $
90 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08042020 انجیر تازه 920 75,838,919 Rls. 689 $
91 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 558 74,069,780 Rls. 820 $
92 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,395 67,385,434 Rls. 746 $
93 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 2,150 62,897,800 Rls. 700 $
94 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 465 50,403,582 Rls. 558 $
95 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,196 47,990,956 Rls. 436 $
96 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 94018090 ساير نشيمن ها غير از جاجيم 340 45,825,540 Rls. 510 $
97 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 980 42,093,314 Rls. 466 $
98 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 418 39,625,560 Rls. 360 $
99 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 698 34,562,294 Rls. 314 $
100 1 1398 بازارچه ميرجاوه پاکستان 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 465 30,049,383 Rls. 273 $
مجموع کل
976,544,857,857 ريال
مجموع کل
10,141,165 دلار