آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ماهیرود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,968,753 416,881,533,830 Rls. 4,369,451 $
2 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 27,590,450 60,892,371,368 Rls. 625,482 $
3 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 314,686 15,652,617,233 Rls. 155,055 $
4 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 308,691 11,502,649,932 Rls. 111,074 $
5 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 717,947 8,588,188,890 Rls. 92,987 $
6 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 470,900 8,507,185,220 Rls. 94,180 $
7 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 6,716 1,973,718,228 Rls. 17,931 $
8 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 9,500 1,409,801,500 Rls. 15,714 $
9 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 535,660 1,281,094,115 Rls. 12,765 $
10 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,800 998,416,800 Rls. 11,053 $
11 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 39,060 503,402,500 Rls. 4,573 $
12 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 133,550 328,231,722 Rls. 3,634 $
13 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 71,280 293,889,570 Rls. 3,254 $
14 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 25,000 231,115,000 Rls. 2,576 $
15 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 25,096 155,122,016 Rls. 1,726 $
16 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,241 147,011,102 Rls. 1,589 $
17 1 1398 بازارچه ماهیرود افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,267 62,727,204 Rls. 699 $
مجموع کل
529,409,076,230 ريال
مجموع کل
5,523,743 دلار
[1]