آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه كيله سردشت)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,916,164 114,866,552,162 Rls. 1,146,638 $
2 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه، تازه 3,477,444 68,583,607,022 Rls. 709,836 $
3 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 870,738 36,199,146,419 Rls. 359,888 $
4 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 43,820 13,710,656,340 Rls. 131,460 $
5 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 165,197 10,393,115,591 Rls. 104,559 $
6 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 54,854 9,509,795,040 Rls. 95,712 $
7 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08055020 لیمو تازه 69,880 7,998,734,730 Rls. 81,066 $
8 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 193,225 7,662,788,237 Rls. 79,869 $
9 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 132,544 7,056,787,151 Rls. 73,688 $
10 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,730 6,801,386,808 Rls. 68,760 $
11 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 150,470 5,792,679,093 Rls. 56,345 $
12 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 19,982 5,574,671,980 Rls. 53,214 $
13 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 34,300 4,908,065,890 Rls. 44,590 $
14 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 23,279 4,409,108,939 Rls. 42,889 $
15 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 40169100 کف پوش و پادري از کائوچوي ولکانيزه، غيرا سفنجي 23,000 4,155,134,000 Rls. 46,000 $
16 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 21,600 3,638,638,240 Rls. 36,960 $
17 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 113,145 3,520,375,388 Rls. 34,914 $
18 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 122,370 3,475,236,839 Rls. 36,081 $
19 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 91052100 ساعت هاي ديوا ري که با نيروي برق کار مي کنند 11,375 3,378,607,125 Rls. 34,125 $
20 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 15,790 3,250,609,573 Rls. 31,243 $
21 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 16,200 2,689,802,050 Rls. 29,450 $
22 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 15,700 2,652,523,090 Rls. 26,690 $
23 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 70,810 2,587,108,876 Rls. 25,942 $
24 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 12,600 2,496,410,280 Rls. 22,680 $
25 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 24,000 2,348,554,000 Rls. 26,000 $
26 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 10,690 2,187,116,400 Rls. 21,000 $
27 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 47,530 2,107,551,592 Rls. 21,395 $
28 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 800,000 2,043,870,000 Rls. 21,301 $
29 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 69074090 ـ ـ ـ سایر 188,623 1,751,157,060 Rls. 18,180 $
30 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 35,260 1,737,011,710 Rls. 17,630 $
31 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 36,500 1,721,133,339 Rls. 16,851 $
32 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07129010 سير خشك شده 15,520 1,632,982,506 Rls. 16,604 $
33 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84332000 ماشين هاي علف زني (همچنين ميله هاي برش براي سوا رکردن روي ترا کتور)، غير مذکور در جاي ديگر 2,000 1,625,922,000 Rls. 18,000 $
34 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 11,196 1,502,351,928 Rls. 16,632 $
35 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,600 1,490,428,500 Rls. 16,500 $
36 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 2,910 1,410,035,650 Rls. 14,550 $
37 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 9,215 1,331,810,776 Rls. 14,744 $
38 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 18,430 1,318,423,802 Rls. 13,802 $
39 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,850 1,314,286,950 Rls. 14,550 $
40 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 64,000 1,298,633,696 Rls. 12,352 $
41 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,560 1,148,337,625 Rls. 11,325 $
42 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 4,959 1,098,046,004 Rls. 11,498 $
43 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73218200 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء وسائل خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت مايع، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,067 1,057,011,813 Rls. 9,603 $
44 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 30059090 ساير باندها، ا وا ت، مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غير مذکور 2,929 967,303,948 Rls. 8,788 $
45 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 82084000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين هاي کشاورزي، باغباني وگلکاري. 1,950 921,355,800 Rls. 10,200 $
46 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 4,500 812,961,000 Rls. 9,000 $
47 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 6,790 797,334,083 Rls. 8,827 $
48 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 19054000 ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه/محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Ric 7,130 708,450,347 Rls. 7,843 $
49 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,940 663,918,150 Rls. 7,350 $
50 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,100 644,045,770 Rls. 7,130 $
51 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 900 600,687,850 Rls. 6,650 $
52 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 19,600 566,543,488 Rls. 6,272 $
53 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08131000 زردآلو، خشک کرده 2,231 564,774,301 Rls. 5,131 $
54 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 25120000 خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك 250,000 559,453,750 Rls. 5,755 $
55 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 83030000 گاوصندوق، صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند، ازفلزمعمولي. 3,000 541,974,000 Rls. 6,000 $
56 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,800 517,318,820 Rls. 5,220 $
57 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,000 495,319,500 Rls. 4,500 $
58 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 970 480,459,915 Rls. 4,365 $
59 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,300 476,937,120 Rls. 5,280 $
60 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 07032000 سير 3,920 461,637,774 Rls. 4,194 $
61 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 2,000 440,284,000 Rls. 4,000 $
62 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 76129090 چليک، بشکه، پيت، قوطي وظروف همانند ازآلومينيوم (غير از براي گازهاي فشرده يامايع شده) به گنجايش حدا کثر 300 ليتر 1,500 392,931,150 Rls. 4,350 $
63 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,655 382,723,973 Rls. 4,237 $
64 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 700 379,381,800 Rls. 4,200 $
65 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 1,300 370,050,900 Rls. 3,900 $
66 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,000 361,316,000 Rls. 4,000 $
67 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,164 315,428,868 Rls. 3,492 $
68 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 25262010 پودر تالک بهداشتي و دارويي (خرد شده و پودر شده) 17,072 300,603,901 Rls. 2,731 $
69 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 3,880 286,184,600 Rls. 2,600 $
70 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 82019000 دا س وداسغاله،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني) وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي يا جنگلدا ري. 1,500 280,681,050 Rls. 2,550 $
71 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 1,700 269,282,850 Rls. 2,850 $
72 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 61119000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف ياقلاب، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 194 256,245,288 Rls. 2,328 $
73 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84515000 ماشين هاي پيچيدن، بازکردن، تاکردن، برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 200 250,843,633 Rls. 2,777 $
74 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 48,000 212,367,195 Rls. 2,115 $
75 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 95030080 --- سایر 980 196,392,000 Rls. 1,960 $
76 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 85099000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترومکانيکي خانگي 800 176,113,600 Rls. 1,600 $
77 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73231000 پشم آهن يافولاد، ا سفنج، قاب دستمال براي پاک کردن يا صيقلي کردن ظروف، دستکش. 1,000 162,592,200 Rls. 1,800 $
78 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 359 158,888,711 Rls. 1,759 $
79 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 34011110 صابون حمام و دستشويي 679 158,502,240 Rls. 1,440 $
80 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 385 127,132,005 Rls. 1,155 $
81 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 485 114,143,627 Rls. 1,037 $
82 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 200 110,071,000 Rls. 1,000 $
83 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 600 99,063,900 Rls. 900 $
84 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 25221000 آهک زنده 21,340 96,381,043 Rls. 1,067 $
85 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 63023900 شستنيهاي رختخواب ا زساير مواد نسجي (به استثناء چاپ شده، کشباف يا قلاب باف). 194 94,771,131 Rls. 861 $
86 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 582 94,664,792 Rls. 1,048 $
87 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 85164090 اتوي برقي 400 92,135,580 Rls. 1,020 $
88 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 194 74,738,209 Rls. 679 $
89 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 08101000 توت فرنگي، تازه 485 70,275,962 Rls. 778 $
90 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 67 61,859,902 Rls. 562 $
91 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 3,000 56,136,210 Rls. 510 $
92 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 300 54,197,400 Rls. 600 $
93 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,100 52,834,080 Rls. 480 $
94 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 68099000 سايراشياء ساخته شده ا زگچ يا ا زترکيباتي که ا ساس آن ها گچ باشد، که در جاي ديگر گفته نشده 97 32,030,661 Rls. 291 $
95 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 46012100 حصيرها، پوشش كف و پرده ها از بامبو 97 27,517,750 Rls. 250 $
96 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 135 19,511,064 Rls. 216 $
97 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 18,969,090 Rls. 210 $
98 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 116 18,156,129 Rls. 201 $
99 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي، غير مذكور در جاي ديگر 85 11,562,112 Rls. 128 $
100 1 1398 بازارچه كيله سردشت عراق 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 38 5,781,056 Rls. 64 $
مجموع کل
382,899,428,492 ريال
مجموع کل
3,865,366 دلار
[1]