آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (باجگیران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 باجگیران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 14,273 38,255,707,570 Rls. 403,410 $
2 1 1398 باجگیران ترکمنستان 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 15,105 2,364,082,967 Rls. 25,358 $
3 1 1398 باجگیران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 7,103 2,342,465,554 Rls. 25,074 $
4 1 1398 باجگیران ترکمنستان 06021090 سایرقلمه های ریشه نکرده و پیوند نباتات زنده به جز لاکی بامبو 2,500 1,476,052,500 Rls. 16,452 $
5 1 1398 باجگیران ترکمنستان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 3,236 1,038,429,658 Rls. 11,478 $
6 1 1398 باجگیران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,406 725,808,174 Rls. 6,594 $
7 1 1398 باجگیران ترکمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 1,980 621,752,670 Rls. 6,930 $
8 1 1398 باجگیران ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 700 500,823,050 Rls. 4,550 $
9 1 1398 باجگیران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 3,500 474,227,250 Rls. 5,250 $
10 1 1398 باجگیران ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,170 369,897,255 Rls. 4,095 $
11 1 1398 باجگیران ترکمنستان 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 441 318,680,712 Rls. 3,528 $
12 1 1398 باجگیران ترکمنستان 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 800 236,846,080 Rls. 2,560 $
13 1 1398 باجگیران ترکمنستان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 1,484 214,441,046 Rls. 2,374 $
14 1 1398 باجگیران ترکمنستان 28259000 ساير بازهاي غيرآلي، سايراکسيدها، هيدراکسيدها و پراکسيدهاي فلزي، غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 30,000 208,003,500 Rls. 2,248 $
15 1 1398 باجگیران ترکمنستان 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 380 188,787,610 Rls. 2,090 $
16 1 1398 باجگیران ترکمنستان 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 1,105 179,664,381 Rls. 1,989 $
17 1 1398 باجگیران ترکمنستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 1,008 145,610,348 Rls. 1,612 $
18 1 1398 باجگیران ترکمنستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 2,205 81,657,416 Rls. 904 $
19 1 1398 باجگیران ترکمنستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 200 54,500,400 Rls. 607 $
20 1 1398 باجگیران ترکمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 162 51,487,530 Rls. 570 $
21 1 1398 باجگیران ترکمنستان 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 150 27,250,200 Rls. 304 $
22 1 1398 باجگیران ترکمنستان 46021220 سبدبافي و حصير بافي 60 10,900,080 Rls. 121 $
مجموع کل
49,887,075,951 ريال
مجموع کل
528,099 دلار
[1]