آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون گرجستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 23,500 2,434,773,030 Rls. 26,954 $
مجموع کل
2,434,773,030 ريال
مجموع کل
26,954 دلار
[1]