آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون چين 28012000 يد 18,000 49,531,950,000 Rls. 548,350 $
مجموع کل
49,531,950,000 ريال
مجموع کل
548,350 دلار
[1]