آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون پاکستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 23,290 4,102,291,535 Rls. 45,415 $
مجموع کل
4,102,291,535 ريال
مجموع کل
45,415 دلار
[1]