آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 260,428 21,024,161,218 Rls. 216,383 $
2 1 1398 اینچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 177,990 9,496,409,716 Rls. 105,846 $
3 1 1398 اینچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 91,817 7,812,916,229 Rls. 86,494 $
4 1 1398 اینچه برون قزاقستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 42,676 5,917,838,244 Rls. 63,964 $
5 1 1398 اینچه برون قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 33,210 4,605,197,490 Rls. 49,776 $
6 1 1398 اینچه برون قزاقستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 35,700 4,293,760,380 Rls. 46,410 $
7 1 1398 اینچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,000 4,271,005,200 Rls. 46,164 $
8 1 1398 اینچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 56,305 3,331,993,558 Rls. 33,629 $
9 1 1398 اینچه برون قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 12,985 2,400,822,620 Rls. 25,950 $
10 1 1398 اینچه برون قزاقستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 20,000 2,113,366,080 Rls. 23,520 $
11 1 1398 اینچه برون قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 21,264 1,554,209,882 Rls. 17,323 $
12 1 1398 اینچه برون قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 191,000 1,236,965,660 Rls. 13,370 $
13 1 1398 اینچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 15,949 1,224,562,251 Rls. 13,557 $
14 1 1398 اینچه برون قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,478 1,072,188,708 Rls. 11,589 $
15 1 1398 اینچه برون قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 11,530 1,041,493,370 Rls. 11,530 $
16 1 1398 اینچه برون قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 39,499 1,025,041,248 Rls. 11,079 $
17 1 1398 اینچه برون قزاقستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 11,930 1,002,114,640 Rls. 10,832 $
18 1 1398 اینچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 32,481 661,848,977 Rls. 6,797 $
19 1 1398 اینچه برون قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 17,685 636,320,543 Rls. 6,431 $
20 1 1398 اینچه برون قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 5,967 415,834,604 Rls. 4,470 $
مجموع کل
75,138,050,618 ريال
مجموع کل
805,113 دلار
[1]