آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون صربستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 66,000 6,953,345,762 Rls. 77,252 $
مجموع کل
6,953,345,762 ريال
مجموع کل
77,252 دلار
[1]