آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 264,000 29,843,191,972 Rls. 302,808 $
مجموع کل
29,843,191,972 ريال
مجموع کل
302,808 دلار
[1]