آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 610,194 12,803,724,175 Rls. 138,524 $
2 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 433,119 8,709,741,839 Rls. 84,640 $
3 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 75,752 7,357,493,950 Rls. 79,525 $
4 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 86,990 4,129,342,145 Rls. 45,789 $
5 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 24,925 3,528,914,074 Rls. 38,143 $
6 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 678,810 3,401,717,175 Rls. 37,276 $
7 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,050 2,962,496,640 Rls. 32,021 $
8 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 7,200 2,932,291,440 Rls. 26,640 $
9 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 26,533 2,745,590,737 Rls. 26,533 $
10 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 45,005 2,467,267,314 Rls. 27,404 $
11 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,171,251 2,404,664,600 Rls. 26,370 $
12 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 49,169 1,863,618,914 Rls. 20,143 $
13 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,202 1,734,497,458 Rls. 19,202 $
14 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,217 1,651,304,449 Rls. 18,281 $
15 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 24,153 1,592,680,928 Rls. 17,725 $
16 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 16,840 1,431,443,663 Rls. 15,847 $
17 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 224,208 1,277,780,826 Rls. 13,447 $
18 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,920 1,276,981,073 Rls. 14,137 $
19 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 95030019 ---- سایر 5,960 1,160,727,650 Rls. 12,850 $
20 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش از5/0ميليمتر وپهناي كمتر از 600ميلي متر 23,200 1,159,928,198 Rls. 12,841 $
21 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 25,420 1,033,273,431 Rls. 11,439 $
22 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,135 999,934,544 Rls. 10,808 $
23 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 24,800 982,713,888 Rls. 8,928 $
24 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39219020 ورق HPL (highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز 2/1 ميکرون و کمتر از2مليمتر، و 24,675 764,996,301 Rls. 8,469 $
25 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 4,670 752,079,254 Rls. 8,326 $
26 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,885 720,554,433 Rls. 7,977 $
27 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,200 707,366,399 Rls. 7,831 $
28 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 13,360 706,591,960 Rls. 7,745 $
29 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 10,221 699,991,188 Rls. 7,566 $
30 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 23,040 691,135,809 Rls. 6,279 $
31 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 7,770 626,341,286 Rls. 6,934 $
32 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 27132000 قيرنفت 21,860 622,005,494 Rls. 6,886 $
33 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 5,000 530,590,730 Rls. 5,735 $
34 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,456 420,471,220 Rls. 4,655 $
35 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 6,412 318,215,261 Rls. 2,891 $
36 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 84362900 ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور، که در جاي ديگرمذکور نباشد 6,432 269,993,381 Rls. 2,989 $
37 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 2,580 269,180,420 Rls. 2,980 $
38 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,296 233,319,807 Rls. 2,583 $
39 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 29153100 استات اتيل 2,000 198,127,800 Rls. 2,193 $
40 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 25202000 گچ 98,052 179,142,482 Rls. 1,961 $
41 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 165 152,654,700 Rls. 1,650 $
42 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,368 139,131,230 Rls. 1,504 $
43 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 29,150 109,959,548 Rls. 1,224 $
44 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 27030010 پيت ماس 24,100 100,011,958 Rls. 1,081 $
45 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 647 83,728,790 Rls. 905 $
46 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 1,850 79,042,391 Rls. 875 $
47 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 1,260 69,372,672 Rls. 768 $
48 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 820 49,680,950 Rls. 550 $
49 1 1398 اینچه برون ترکمنستان 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 1,100 17,704,484 Rls. 196 $
مجموع کل
79,119,519,059 ريال
مجموع کل
841,267 دلار
[1]