آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون بلغارستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 572,000 67,623,311,866 Rls. 658,050 $
مجموع کل
67,623,311,866 ريال
مجموع کل
658,050 دلار
[1]