آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون افغانستان 28012000 يد 3,000 6,450,032,574 Rls. 71,406 $
2 1 1398 اینچه برون افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 58,292 4,307,719,518 Rls. 47,156 $
3 1 1398 اینچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 18,000 2,272,525,866 Rls. 20,646 $
4 1 1398 اینچه برون افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,247 1,333,523,214 Rls. 14,841 $
5 1 1398 اینچه برون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 25,010 999,934,544 Rls. 10,808 $
6 1 1398 اینچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,250 173,777,636 Rls. 1,934 $
7 1 1398 اینچه برون افغانستان 04031090 ماست 720 43,848,752 Rls. 488 $
مجموع کل
15,581,362,104 ريال
مجموع کل
167,279 دلار
[1]