آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون ازبکستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 34,850 12,525,647,600 Rls. 139,400 $
2 1 1398 اینچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 406,900 844,106,477 Rls. 9,124 $
مجموع کل
13,369,754,077 ريال
مجموع کل
148,524 دلار
[1]