آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اهواز پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 82,275 10,813,749,722 Rls. 106,958 $
مجموع کل
10,813,749,722 ريال
مجموع کل
106,958 دلار
[1]