آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 43,200 5,072,876,640 Rls. 56,160 $
مجموع کل
5,072,876,640 ريال
مجموع کل
56,160 دلار
[1]