آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اهواز ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,500 3,219,576,750 Rls. 29,250 $
مجموع کل
3,219,576,750 ريال
مجموع کل
29,250 دلار
[1]